Seki Kanbei

back
Early autumn on mountain pass
峠初秋